Na het indienen van uw visumaanvraag kunt u de betaling direct voldoen met iDEAL, overboeking of Bancontact/Mister Cash. We dienen uw visumaanvraag in nadat we de betaling hebben ontvangen. Als u met overboeking betaalt duurt het doorgaans één werkdag voor de betaling bij ons binnen is. Bij vertrek op korte termijn is het dus raadzaam met iDEAL te betaling. Een spoedaanvraag moet met iDEAL worden betaald.
Ja, een dag nadat u uw visum heeft ontvangen kunnen wij u de factuur digitaal toesturen. Stuurt u alstublieft een e-mail met uw aanvraagnummer en het verzoek de factuur toe te sturen.
U hebt een reisdocument nodig dat geldig is voor ten minste 6 maanden vanaf de datum waarop u van plan bent om Turkije binnen te reizen. Afhankelijk van uw nationaliteit, kunnen er aanvullende eisen worden gesteld. U wordt op de hoogte gesteld van deze eisen nadat u land, reisdocument en reisgegevens hebt geselecteerd.
Een e-Visum is via internet overal verkrijgbaar en bespaart u dus tijd. U hoeft geen visum aan te vragen bij Turkse missies of in de (lucht)haven bij binnenkomst in Turkije.
U kunt betalen met iDEAL, overboeking of Bancontact/Mister Cash.
Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding (https). Uw persoonsgegevens worden alleen gevraagd om de aanvraag voor het e-visum te doen. De gegevens worden verder op geen enkele manier gebruikt en worden ook niet doorverkocht aan derden of voor commerciële doeleinden gebruikt. Als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen dan is dat mogelijk en dan kunt u hier een verzoek voor indienen. Het kan zijn dat het betalen niet lukt of dat u uw betaling annuleert. Wanneer dat zo is dan bewaren wij de gegevens maximaal 48 uur. Als uw e-visum is geleverd dan bewaren wij uw gegevens tot de datum waarop uw e-visum ingaat. Bijzondere persoonsgegevens (paspoortnummer, uitgiftedatum, vervaldatum) worden 72 uur na uitgifte van het visum verwijderd.
Burgers van de hieronder vermelde landen komen in aanmerking voor een e-Visum, mits zij voldoen aan de gestelde criteria. Om te zien wat deze criteria zijn, ga naar de hoofdpagina, klik op de knop 'Aanvragen' en selecteer 'land' en 'soort reisdocument'.
Nee, de geldigheidsduur van het e-Visum begint vanaf de datum van aanvraag . U kunt Turkije intreden op elk tijdstip binnen die periode.
Ja, u mag uw visum zwart/wit printen.
We raden u aan uw e-visum altijd hardcopy (uitgeprint) of softcopy (op uw smartphone, tablet of laptop) mee te nemen op reis.
Wij kunnen uw e-visum niet voor u verlengen. Op sommige bestemmingen is het wel mogelijk ter plaatse uw visum te verlengen. Of dit voor uw reisbestemming mogelijk is vindt u in de informatie op onze website.
De Republiek Turkije zal geen informatie verstrekken aan derden en deze niet verkopen, verhuren of op andere wijze gebruiken voor commerciële doeleinden. Alle informatie van de aanvraag en het uitgegeven e-Visum worden opgeslagen in streng beveiligde systemen. De aanvrager draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de soft- en hardcopies van het e-Visum. De aanvrager draagt ook de volledige verantwoordelijkheid als die gegevens terecht komen in handen van derden.

De barcode op het e-Visum is een versleuteld elektronisch ondertekend formulier, dat door het Ministerie van Buitenlandse Zaken strikt beveiligd is. Toegang tot de inhoud van de barcode wordt uitsluitend verstrekt aan de instellingen die erkend zijn door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Turkije. De aanvrager draagt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele ongemakken die kunnen voortvloeien uit door de aanvrager aangebrachte wijzigingen in de barcode.
Uw e-visum ontvangt u per e-mail. Na ontvangst sturen we het naar het e-mailadres dat u bij uw aanvraag heeft opgegeven.
Wanneer wij u per e-mail een verzoek hebben gestuurd om bepaalde gegevens aan te passen is uw aanvraag nog niet ingediend bij de overheid van het betreffende land. Het is dan nog mogelijk uw gegevens te wijzigen. Als de aanvraag eenmaal is ingediend is wijzigen niet meer mogelijk. Mocht u dan een fout in uw gegevens ontdekken dan dient u een nieuwe aanvraag in te dienen.
Ja. Iedere reiziger moet een eigen e-Visum aanvragen.
Nee, u kunt geen geld terugkrijgen voor niet gebruikte e-Visum.
Nee, wanneer wij uw visumaanvraag hebben ingediend bij de overheid van het betreffende land kan uw aanvraag helaas niet meer worden geannuleerd. De betaling kan dan ook niet meer worden gerestitueerd.
Nee, voor de geldigheid van uw e-visum is het van belang dat de gegevens op uw e-visum overeenkomen met de gegevens op het paspoort waarmee u reist. U dient dus over uw nieuwe paspoortgegevens te beschikken voordat u uw e-visum aanvraagt.
Nee, wanneer u een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort heeft kunnen wij helaas geen e-visum voor u aanvragen. We raden u aan contact op te nemen met de ambassade van het land waar u naar toe wilt reizen. Zij kunnen u meer informatie geven over de documenten die u nodig heeft om naar het land te reizen.
Wilt u langer in Turkije verblijven dan dat het e-Visum toelaat, dan moet u bij de lokale politie in Turkije een verblijfsvergunning aanvragen.

Let op, het e-Visum wordt slechts verleend voor toeristische- en handelsdoeleinden. Aanvragen voor andere soorten visa (werkvisum, studentenvisum, etc.) moet u bij het Turkse consulaat in Nederland alsen.

Als u langer in Turkije blijft dan het e-Visum toelaat, kan er worden overgegaan tot het opleggen van een boete, uitzetting of een toegangsverbod tot het land.
De kosten voor een e-Visum worden alleen in rekening gebracht als het e-Visum is toegekend.
U kunt op elk gewenst moment een aanvraag voor e-Visum indienen. Wij adviseren u echter om uw e-Visum tenminste 48 uur voor vertrek aan te vragen.
Ja, u mag kiezen met welk paspoort u naar het buitenland reist. Voor de geldigheid van uw e-visum is het belangrijk dat de gegevens op uw e-visum overeenkomen met die in het paspoort waarmee u reist. Voor u uw keuze maakt kunt u controleren of u met dat paspoort in aanmerking komt voor een e-visum.
Het Nederlandse paspoortnummer bestaat uit letters en cijfers. Het blijkt niet altijd duidelijk of er een letter "O" of een cijfer "0" staat. Om verwarring te voorkomen komt de letter "O" niet voor in het Nederlandse paspoortnummer. Het gaat dus altijd om het cijfer "0". Voor de Nederlandse identiteitskaart geldt hetzelfde.
Als u alleen met een minderjarig kind naar het buitenland reist moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Meer informatie en een toestemmingsformulier vindt u op de website van de Nederlandse overheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland).
Ja, dat kan. Onderaan in het aanvraagformulier vindt u de knop 'reiziger toevoegen'. Wanneer u hier op klikt krijgt u de mogelijkheid de gegevens voor een tweede reiziger toe te voegen. Wilt u meer reizigers toevoegen dan herhaalt u deze handeling.
Een e-visum geeft u toestemming om naar een land toe te reizen. De overheid van dat land behoudt altijd het recht om zonder opgaaf van reden een houder van het e-visum de toegang tot het land te ontzeggen. In de praktijk komt dit gelukkig zelden voor.
Ja, als u over de benodigde gegevens beschikt kunt u een e-visum voor iemand anders aanvragen.
Een multiple entry e-visum geeft u toestemming om het land meerdere malen te bezoeken binnen de geldigheid van het e-visum. Voor een double entry e-visum geldt dat u het land twee keer mag bezoeken en met een single entry e-visum één keer. In de informatie op onze website kunt u vinden welk e-visum beschikbaar is voor het land waar u heen reist.
Wij werken als tussenpersoon. Op onze website kunt u de aanvraag voor uw e-visum snel, eenvoudig en volledig in het Nederlands indienen. Wij controleren uw gegevens op de meest voorkomende fouten, voordat we de aanvraag doorsturen ter beoordeling naar het land waar u naar toe reist. U kunt betalen met iDEAL, overboeking of Bancontact/Mister Cash. Wanneer u een vraag over uw aanvraag heeft staan wij u graag te woord! We zijn 7 dagen per week telefonisch en per e-mail bereikbaar. Op de contactpagina op deze website vindt u onze contactgegevens.
Een e-visum is een officieel document dat u toestemming geeft naar een land te reizen en binnen dat land te reizen. Het e-visum is een elektronisch alternatief voor het reguliere visum en wordt afgegeven door de overheid van het betreffende land. Een e-visum vraagt u volledig digitaal aan, u hoeft hiervoor dus niet naar de ambassade. Na toekenning ontvangt u uw e-visum per e-mail*. *Voor Cuba geldt dat u uw e-visum per post ontvangt, voor China ontvangt u zowel per post als per e-mail documenten.